Spelmonopol

Svensk lagstiftning gällande spel och lotterier syftar till att få folk att spela mindre. I stort sett ges bara tillstånd till ideella organisationer att bedriva lotteriverksamhet. Vidare krav är att föreningen behöver inkomsterna för att klara sin verksamhet, och att dess huvudsakliga syfte är att ”främja ett allmännyttigt ändamål inom landet”.

Vinsternas storlek är också reglerad. Minst 35 % och som mest 50 % av insatserna får gå tillbaka som vinst till spelarna. Målet är att förhindra för många och för stora vinster, då staten anser att detta kan leda till spelmissbruk. Enligt Statens Folkhälsoinstitut lider 2 % av befolkningen i åldern 15-74 år av spelmissbruk, och ytterligare 7,8 % är i riskzonen.

I och med att Sverige gick med i EU började statens spelmonopol att ifrågasättas på allvar. Internet, och möjligheten för företag baserade utanför Sverige att tillhandahålla spel åt svenskarna har också visat att lagstiftningen inte riktigt följt med tiden. En bieffekt av den svenska lagstiftningen blir ju också att staten går miste om skatteintäkter från företag baserade i utlandet, även om de (via internet) bedriver verksamhet här

Det svenska spelmonopolet luckras upp bit för bit. 2011 friades Expressen och Aftonbladet i Svea hovrätt för brott mot lotterilagen efter att de publicerat annonser för utländska spelbolag. Hovrätten hänvisade till EU-rättens diskrimineringsförbud. Lotterilagen gör nämligen skillnad på främjande av otillåtna spel beroende på om de anordnas i Sverige eller utomlands. Enbart reklam för utländska spelbolag är olagligt.

Exakt hur framtiden ser ut är svårt att avgöra. Men att det Svenska spelmonopolet håller på att förändras är tydligt. Att blockera utländska spelsajter, som en av statens offentliga utredningar föreslog för några år sedan, är knappast realistiskt. Den som lever får se.